route WILKOWERKT

Elke gelukszoeker krijgt een kennismakingsgesprek. We starten samen een zoektocht naar jouw geluk. Welke kansen moet je grijpen en welke weg moet je bewandelen. En of Wilkowerkt voor jou! Want eerlijk is eerlijk, het beste resultaat krijg je als ik zie dat je echt wilt en alles geeft.

Wilkowerkt met een uitgebreide en een zo breed mogelijk omvattende kennismaking om zo tot een actuele beoordeling tot zelfredzaamheid te komen. Daaruit volgt een plan voor geluk om te komen tot structurele stappen vóóruit. Om successen binnen handbereik te brengen.

Samen bepalen we het traject

Ieder bewandelt zijn eigen pad. Dit pad en de duur van ‘de wandeling’ bepalen we samen. Samen bepalen we het traject. Na het kennismakingsgesprek gaan we concrete doelen stellen. Deze leggen we vast in een Plan naar Geluk. 

Een stappenplan om de doelen te bereiken. Met een handtekening wordt deze bekrachtigd, want een man een man, een woord een woord.

De gelukzoeker wordt in zijn kracht gezet door actief deel te nemen aan de trajectonderdelen die worden aangeboden bij Wilkowerkt. Wilkowerkt gericht op activering, in beweging komen. Kansen staan ook niet stil.

Structurele stappen vooruit

Wilkowerkt met een holistische aanpak om de hulpvraag van de gelukzoeker zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Alles heeft een samenhang, alles is met elkaar verbonden. Zo óók de verschillende leefwerelden waarin mensen soms belemmeringen ervaren. 

Zodra de deelnemer c.q. gelukszoeker zijn ‘handen vol heeft met nieuwe kansen’ wordt de balans opgemaakt. Zijn alle gestelde doelen en kansen binnen handbereik gekomen? Zijn alle partijen tevreden? Dan wordt er een ‘certificaat van Geluk’ uitgereikt en springen we samen een gat in de lucht van geluk! Tijd om de kansen gestalte te geven en door te pakken. Maar ook tijd voor afscheid, samen kijken we terug op een geslaagd traject. Op naar de volgende gelukszoeker!

En als de deelnemer het prettig vindt, houden we nog even de vinger aan de pols en een oogje in het zeil. Altijd handig, want nazorg is het toverwoord. Afhankelijk van de wensen van zowel de gelukszoeker als de opdrachtgever wordt een nazorgtraject ingezet om ervoor te zorgen dat dingen beklijven en men niet terugvalt in oude gewoonten. En nu we geen vreemden meer van elkaar zijn, maar tot elkaars netwerk zijn toegetreden, houden we contact en laten we zo nu en dan van elkaar horen.

Het geluk ligt binnen handbereik voor gelukszoekers van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan het Groene Hart. Van de Haaglanden tot aan West-Brabant en de Brabantse Wallen. Met uitzondering van Regio Nieuwe Waterweg Noord. In de volksmond ook wel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Ben jij klaar voor de volgende stap naar geluk en kies jij ook voor Wilkowerkt? Laat je contactpersoon bij jouw gemeente contact opnemen met Wilkowerkt.