WAAROM 
WILKOWERKT?

Via een aantal trajecten bied ik mijn kennis en expertise aan. Deze kennis heb ik  opgedaan binnen het sociaal domein. ‘Voor ieder wat wils’. Iedere gemeente heeft tenslotte zijn/haar eigen focus en prioriteit binnen het sociaal domein. Allen hebben echter wel dezelfde gedeelde doelstellingen. Individuele zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van haar burgers, duurzame uitstroom naar arbeid en daarmee het verhogen van de participatie en leefbaarheid binnen haar gemeentegrenzen.

Persoonlijk geluk met minimale uitval

De ervaringen die ik heb opgedaan met taken op het gebied van poortwachter & instroom, doelmatigheid & rechtmatigheid, matching & uitstroom waarbij ik verantwoordelijk was voor het beheer van een caseload, maken dat ik snel tot resultaten kom en daarbij zorg voor duurzame uitstroom. Door een constructieve bijdrage te leveren aan het behalen van het persoonlijk geluk van mijn klanten zijn ze na deelname weerbaarder en zelfredzamer en is de kans op uitval minimaal. 

Vanuit deze ruime en veelzijdige ervaring ben ik in staat om situaties en mensen goed in te schatten en deze creatief en oplossingsgericht te benaderen, kan ik mensen goed motiveren en ben ik duidelijk en overtuigend. Door mijn open en directe aanpak ervaren deelnemers mij als eerlijk en benaderbaar. De persoonlijke coaching wordt daardoor doelgericht en effectief.

Omdat ik mij prettig voel in situaties waarin ik veel initiatief moet nemen, contacten moet leggen en een netwerk moet onderhouden lukt het mij iedere keer weer om deelnemers op de juiste plek te krijgen. Ze krijgen kansen die ze normaal misschien over het hoofd zouden zien of zelf niet op waarde weten te schatten.

The Whole Package

Naast deze vaardigheden en eigenschappen bezit ik actuele en relevante kennis op het gebied van arbeidswet, -en regelgeving en de PW, WSW, WW, Wajong, WSF en Schuldhulpverlening. Los van mijn coaching skills voel ik mij thuis in verzorgen van lessen, trainingen, workshops en groepsactiviteiten in het kader van arbeid en activering.

Kortom… Wilkowerkt biedt the whole package!

Het geluk ligt binnen handbereik voor gelukszoekers van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan het Groene Hart. Van de Haaglanden tot aan West-Brabant en de Brabantse Wal. Maar natuurlijk ook de regio Nieuwe Waterweg Noord, in de volksmond ook wel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, en het Midden Delfland gebied inclusief de gemeente Westland. 

Ben jij klaar voor de volgende stap naar geluk en kies jij ook voor Wilkowerkt? Laat je contactpersoon bij jouw gemeente contact opnemen met Wilkowerkt.