METHODIEK

Wilkowerkt met zijn 3 belangrijke pijlers voor geluk en succes. Deze aandacht, ontwikkeling en persoonlijke groei zorgen dat talenten boven komen drijven.

  1. investeren in menselijk kapitaal;
  2. (re)socialisatie middels praktijkgerichte aanpak;
  3. werken vanuit eigen kracht en vanuit eigen netwerk.

Investeren in menselijk kapitaal is volgens mij uiteen te zetten in cultureel kapitaal en sociaal kapitaal.

Cultureel kapitaal: gelukszoekers in contact brengen met andere gelukzoekers. Zo ontstaat er een open visie en begrip voor de ander. “Jij bent misschien niet zoals ik, maar deze kennismaking verbreed wel mijn horizon en stelt mij in staat om zaken eens van een andere kant te benaderen”. Sociaal Kapitaal: Het aangaan van nieuwe relaties en aanboren van nieuwe netwerken zorgen dat nieuwe mogelijkheden binnen handbereik komen. Dit is de bakermat van empathie, helderheid en creatief omgaan met uitdagingen.

Niet lullen maar poetsen!

(Re)socialisatie middels praktijkgerichte aanpak. “Niet lullen, maar poetsen”. Nieuwe contacten, nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen doe je het beste op in de praktijk. Het leren overnemen van kennis, ideeën, meningen en normen & waarden gaat het best binnen de verscheidenheid aan socialiserende instituties. Denk daarbij aan concrete arbeidssituaties, onderwijssituaties, hobby en verenigingsleven, onderdeel zijn van een gemeenschap, familie & vrienden. 

Wilkowerkt daarvoor met inzet op het vergroten en optimaliseren van sociale interacties met andere gelukzoekers.

  • Werknemersvaardigheden en motivatie doe je op bij werkgevers;
  • Het plezier van leren ontwikkel je in een inspirerende omgeving;’
  • Sociale grenzen, algemene geldende normen&waarden leer je niet thuis, maar van anderen;
  • Gezonde relaties en gezinsverhoudingen versterken je mentale en sociale gezondheid.

Wilkowerkt vanuit eigen kracht en vanuit eigen netwerk. “Iedereen kan het voor je bedenken, je zult het echter zelf moeten doen”. Uiteraard kun je bij sommige zaken hulp en ondersteuning gebruiken van een goed functionerend netwerk. “Wíé in mijn netwerk kan mij wáár mee helpen”? Dit vereist je kwetsbare houding open te stellen en je gevoel van veiligheid durven open te breken. Middels zogenoemde ‘eigen-kracht bijeenkomsten’ kan het netwerk worden ingezet voor de nodige begrip en ondersteuning. Gevolgd door actie en daadkracht. 

‘NEE’ IS OOK EEN ANTWOORD
Het gehele coachingstraject staat en valt met openheid in communicatie. Openheid in communicatie: “What you see, is what you get”. Ik wind er geen doekjes om. Wilkowerkt met openheid, transparantie en leeft met het motto ‘Nee, is ook een antwoord’. Maar dan wordt er wel gekeken naar hoe dan? of wat dan? 

Het geluk ligt binnen handbereik voor gelukszoekers van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan het Groene Hart. Van de Haaglanden tot aan West-Brabant en de Brabantse Wallen. Met uitzondering van Regio Nieuwe Waterweg Noord. In de volksmond ook wel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Ben jij klaar voor de volgende stap naar geluk en kies jij ook voor Wilkowerkt? Laat je contactpersoon bij jouw gemeente contact opnemen met Wilkowerkt.