HOE WERKT 
WILKOWERKT?

Elke gelukszoeker krijgt een kennismakingsgesprek. We starten samen een zoektocht naar jouw geluk. Welke kansen moet je grijpen en welke weg moet je bewandelen. En of Wilkowerkt voor jou! Want eerlijk is eerlijk, het beste resultaat krijg je als ik zie dat je echt wilt en alles geeft.  

Samen bepalen we het traject

Ieder bewandelt zijn eigen pad. Dit pad en de duur van ‘de wandeling’ bepalen we samen. Samen bepalen we het traject. Na het kennismakingsgesprek gaan we concrete doelen stellen. Deze leggen we vast in een Plan naar Geluk. Een stappenplan om de doelen te bereiken. Met een handtekening wordt deze bekrachtigd, want een man een man, een woord een woord.

De gelukzoeker wordt in zijn kracht gezet door actief deel te nemen aan de trajectonderdelen die worden aangeboden bij Wilkowerkt. Wilkowerkt gericht op activering, in beweging komen. Kansen staan ook niet stil.

Structurele stappen vooruit

Wilkowerkt met een holistische aanpak om de hulpvraag van de gelukzoeker zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Alles heeft een samenhang, alles is met elkaar verbonden. Zo óók de verschillende leefwerelden waarin mensen soms belemmeringen ervaren. Wilkowerkt met een uitgebreide en een zo breed mogelijk omvattende kennismaking om zo tot een actuele zelfredzaamheidsbeoordeling te komen. Daaruit volgt een plan voor geluk om te komen tot structurele stappen vóóruit. Om successen binnen handbereik te brengen. 

Methodiek van Wilkowerkt

Wilkowerkt met zijn 3 belangrijke pijlers voor geluk en succes. Deze aandacht, ontwikkeling en persoonlijke groei zorgen dat talenten boven komen drijven.

  1. investeren in menselijk kapitaal;
  2. (re)socialisatie middels praktijkgerichte aanpak;
  3. en werken vanuit eigen kracht en vanuit eigen netwerk.

Investeren in menselijk kapitaal is volgens mij uiteen te zetten in cultureel kapitaal en sociaal kapitaal.

Cultureel kapitaal: gelukszoekers in contact brengen met andere gelukzoekers. Zo ontstaat er een open visie en begrip voor de ander. “Jij bent misschien niet zoals ik, maar deze kennismaking verbreed wel mijn horizon en stelt mij in staat om zaken eens van een andere kant te benaderen”. Sociaal Kapitaal: Het aangaan van nieuwe relaties en aanboren van nieuwe netwerken zorgen dat nieuwe mogelijkheden binnen handbereik komen. Dit is de bakermat van empathie, helderheid en creatief omgaan met uitdagingen.

Niet lullen maar poetsen!

(re)Socialisatie middels praktijkgerichte aanpak. “Niet lullen, maar poetsen”. Nieuwe contacten, nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen doe je het beste op in de praktijk. Het leren overnemen van kennis, ideeën, meningen en normen&waarden gaat het best binnen de verscheidenheid aan socialiserende instituties. Denk daarbij aan concrete arbeidssituaties, onderwijssituaties, hobby en verenigingsleven, onderdeel zijn van een gemeenschap, familie&vrienden. Wilkowerkt daarvoor met inzet op het vergroten en optimaliseren van sociale interacties met andere gelukzoekers.

  • Werknemersvaardigheden en motivatie doe je op bij werkgevers;
  • Het plezier van leren ontwikkel je in inspirerende omgeving;’
  • Sociale grenzen, algemene geldende normen&waarden leer je niet thuis, maar van anderen;
  • Gezonde relaties en gezinsverhoudingen versterken je mentale en sociale gezondheid.

Wilkowerkt vanuit eigen kracht en vanuit eigen netwerk. “Iedereen kan het voor je bedenken, je zult het echter zelf moeten doen”. Uiteraard kun je bij sommige zaken hulp en ondersteuning gebruiken van een goed functionerend netwerk. “Wíé in mijn netwerk kan mij wáár mee helpen”? Dit vereist je kwetsbare houding open te stellen en je gevoel van veiligheid durven open te breken. Middels zogenoemde ‘eigen-kracht bijeenkomsten’ kan het netwerk worden ingezet voor de nodige begrip en ondersteuning. Gevolgd door actie en daadkracht. 

‘Nee’ is ook een antwoord

Het gehele coachingstraject staat en valt met openheid in communicatie. Openheid in communicatie: “What you see, is what you get”. Ik wind er geen doekjes om. Wilkowerkt met openheid, transparantie en leeft met het motto ‘Nee, is ook een antwoord’. Maar dan wordt er wel gekeken naar hoe dan? of wat dan? Samen gaan we proberen de kansen op waarde te schatten en het geluk binnen handbereik te brengen.

Ben jij klaar voor de volgende stap naar geluk en kies jij ook voor Wilkowerkt? Laat je contactpersoon bij jouw gemeente contact opnemen met Wilkowerkt.